Aktywuj warszawski Bilet Seniora. Zaoszczędzisz!

1 stycznia przyszłego roku zmienią się ceny wszystkich rodzajów biletów ZTM, również Biletu Seniora, który będzie kosztował o 10 zł więcej. Aktywując go już teraz możesz tylko zyskać!

Gdy w sierpniu 2011 r. wszedł w życie pierwszy etap reformy taryfy biletowej, zmieniły się ceny wszystkich biletów z wyjątkiem Biletu Seniora. W drugim etapie, od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie również jego cena. Będzie kosztował 50 zł (co daje cenę 4,17 zł miesięcznie). W dalszym ciągu jednak zakup takiego biletu będzie bardzo korzystny cenowo. Bilet Seniora, z którego mogą korzystać pasażerowie między 65 a 70 rokiem życia (osoby, które ukończyły 70 rok życia mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów), ważny jest przez 365 dni od momentu skasowania i upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM (w 1 i 2 strefie), a także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD). Warto taki bilet zakodować i aktywować jeszcze przed 1 stycznia 2013 r. Wtedy będzie można z niego korzystać przez pełne 365 dni, oszczędzając przy tym 10 zł. Z Biletu Seniora kupionego według starej taryfy (i aktywowanego przed 1 stycznia 2013 r.) będzie można korzystać maksymalnie do 30 grudnia 2013 r.

Przy okazji warto przypomnieć, że nie tylko seniorzy są grupą pasażerów, o których Warszawa dba poprzez wprowadzenie przepisów taryfowych ułatwiających im korzystanie z komunikacji miejskiej. Przepisy taryfowe obejmują ochroną także osoby niepełnosprawne, bezrobotnych, osoby w gorszej sytuacji materialnej czy rodziny wielodzietne.

Jedną z takich grup są osoby niepełnosprawne. Bezpłatnie podróżować komunikacją miejską mogą: osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (wraz z opiekunami), osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, ociemniali oraz upośledzeni umysłowo. Uprawnienie to dotyczy także dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością lub inwalidztwem, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia. Do przejazdów ulgowych prawo mają z kolei osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (po ukończeniu 26 roku życia) a także osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy (także po ukończeniu 26 roku życia).

Inną  grupę stanowią emeryci, renciści i seniorzy. Emeryci i renciści, którzy nie ukończyli 65 roku życia, mogą podróżować z biletami ulgowymi. Trzecia grupa to bezrobotni oraz osoby w trudnej sytuacji materialnej. Bezpłatnie warszawską komunikacją miejską podróżować mogą osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, ale tylko te, które podpisały kontrakty socjalne, czyli umowy określające zasady współdziałania z OPS. Bezpłatnie z komunikacji korzystać mogą także bezrobotni uczestniczący w programie „Szansa na pracę” oraz bezrobotni, którzy stracili prawo do zasiłku (uprawnienie to obowiązuje tylko w dniu obowiązkowej wizyty w urzędzie).

Kolejną grupę stanowią dzieci. Do ukończenia 20 roku życia bezpłatnie z komunikacji miejskiej korzystać mogą dzieci z rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których jest czworo lub więcej dzieci. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów zyskały również dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz z rodzin zastępczych. Przysługuje im ono nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia.


Tekst i zdjęcia: ZTM