LUREKS

Błyszcząca, metaliczna przędza, wplatana często w ścieg tkanin. To również nazwa materiału, którego osnowę stanowi lureks.