Regaty na Święto Wrocławia

16.06.2011

W najbliższą niedzielę 19 czerwca 2011 odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa edycja Regat Kajakarskich VIP-ów Hotelu Tumskiego o Puchar Prezydenta Miasta Wrocławia. Wydarzenie promuje ideę przywrócenia Odry mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto gościom.  Nie przegapcie tej imprezy!

Regaty Kajakarskie VIP-ów to impreza cykliczna, odbywająca się w ramach Święta Wrocławia, która dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich jej uczestników, przyczynia się do promowania walorów rekreacyjno-wypoczynkowych rzeki Odry wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Władze Wrocławia, przedstawiciele urzędów miasta i województwa, wrocławskich uczelni oraz ludzie świata biznesu i kultury, dając przykład nie tylko mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska, zgodzili się wziąć udział we wspólnej rywalizacji.

Impreza ta jest doskonałą okazją do działań na rzecz integracji środowiska biznesu, samorządu lokalnego i gospodarczego, a także instytucji działających we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – mówi Justyna Ludwin z Fundacji Pro Culturae Bono, związanej z wrocławską firmą Integer S.A.

To również szczególny sposób promowania idei przywrócenia Odrze jej historycznie uzasadnionej aktywności, jako miejsca otwartego dla sportu i turystyki, zgodnie z założeniem "Wrocław zwraca się do Odry”.

Dnia 19 czerwca 2011r. na trasie rzeki Odry - w okolicy Bulwaru Dunikowskiego, odbędzie się dziesiąta edycja Regat Kajakarskich VIP-ów- imprezy cyklicznej, przeprowadzanej w ramach wrocławskiego Święta Wrocławia, będącego częścią imprezy "Wrocław Non Stop”.

Kajakarskie osady zawodników składające się z przedstawicieli władz miasta, województwa, samorządów, świata kultury, nauki i biznesu od godz. 15:00 będą się zmagać z nurtem Odry płynąc z przystani przy Moście Pokoju do Mostu Tumskiego.

Organizatorem imprezy jak w latach ubiegłych jest Hotel Tumski, współorganizatorem  Fundacja Pro Culturae Bono.

Tegoroczna edycja Regat objęta jest patronatem honorowym: Prezydenta Miasta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Patronaty medialne nad imprezą objęli: TVP Wrocław, Brief, QBusiness, Polish Market, dzielnicewroclawia.pl oraz Radio Rodzina.

***


Fundacja Pro Culturae Bono została powołana do życia w 2007 roku jako niezależna i samodzielna finansowo, organizacja pożytku publicznego typu non profit. Podstawę jej działalności stanowi Ustawa o fundacjach oraz własny statut. Statutowymi celami Fundacji są między innymi:


- propagowanie kultury, tradycji, historii i sztuki,
- ochrona dziedzictwa kulturowego,
- promowanie turystyki uzdrowiskowej, kulturowej, biznesowej i aktywnej oraz sportu na terenie Dolnego Śląska.

 

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe