Senioralia 2012 już niebawem!

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód i działający przy niej Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku już po raz piąty organizują imprezę integracyjno-edukacyjną SENIORALIA. Jej główne cele to: prezentacja i integracja uniwersytetów trzeciego wieku, a także organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz osób starszych; integracja środowiska osób 50+; popularyzacja rozmaitych form aktywnego spędzania czasu.

Senioralia wychodzą naprzeciw potrzebom wielkiej liczby osób, które z chwilą przejścia na emeryturę nie chcą rezygnować z aktywnego trybu życia i poszukują dla siebie miejsca w nowej sytuacji, m.in. wykazując ogromne zainteresowanie szeroko rozumianymi inicjatywami edukacyjnymi.

Wszystkie dotychczasowe edycje Senioraliów odbywały się pod honorowym patronatem Pani Prezydent m. st. Warszawy, a ubiegłorocznej edycji patronował również Wojewoda Mazowiecki. Współorganizatorem było Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy. W ubiegłym roku Senioralia odwiedziło blisko 4000 osób!

Senioralia 2012 odbędą się w niedzielę 28 października 2012 w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. W tym roku impreza będzie miała zasięg wojewódzki, ponieważ oprócz UTW z Warszawy wezmą w niej udział także UTW z Mazowsza (blisko 50).


Program Senioraliów 2012 w zarysie:
- prezentacja uniwersytetów trzeciego wieku
oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów z Warszawy i Mazowsza;
- przegląd grup artystycznych seniorów, działających przy UTW z Warszawy i Mazowsza;
- wystawa prac plastycznych tworzonych przez słuchaczy warszawskich i mazowieckich UTW;
- prezentacja instytucji i firm kierujących swoją ofertę do osób starszych;
- Mazowieckie Forum UTW;
- pokazy i uczestnictwo w przemarszu Nordic Walking;
- bezpłatne porady dietetyków z SGGW;
- bezpłatne badania lekarskie (mierzenie ciśnienia, badanie słuchu, wzroku);
- spotkanie z przedstawicielem Prewencji Policji;
- spotkanie z pracownikami ZUS;
... i wiele innych atrakcji.

Senioralia to prawdziwe święto warszawskich seniorów – impreza cykliczna, znajdująca już stałe miejsce w kalendarzu imprez warszawskich.


Zobacz ubiegłoroczną relację:

Warszawskie SENIORALIA 2011 za nami!

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: materiały prasowe

Zdjęcia: modnaseniorka.pl