Rok Seniora 2012 rozpoczęty z zaangażowaniem!

13.02.2012

8 lutego 2012 r. konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” oficjalnie zainaugurowała polskie obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (ER 2012). Odbyła się ona w Warszawie, a jej organizatorem było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencję otworzyło wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził m.in., że Polski nie stać na marnowanie potencjału starszych ludzi – wykształconych, bogatych w wiedzę i doświadczenie, zaangażowanych. Jego zdaniem jednak zagrożenie demograficzne to ważny, choć nie najbardziej istotny aspekt problemu. „Nie wolno nam sprowadzać starszych pokoleń do roli gwaranta ciągłości emerytur czy redukować do funkcji darmowej niani. To przecież oni, ciężką pracą, w o wiele trudniejszych warunkach, zbudowali Polskę, w której dziś żyjemy. I teraz mają prawo do spędzenia reszty życia tak, jak chcą – dalej pracując, opiekując się wnukami lub odpoczywając” - oświadczył minister Kosiniak – Kamysz. Gośćmi – obok przedstawicieli organizacji i instytucji, działających na rzecz starszych – byli poseł Michał Szczerba, senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, Ewelina Jankowska-Luca Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Wiceprezes Europejskiej Platformy AGE - Halina Potocka.

 


W wystąpieniach podkreślano, że starsi ludzie mają ogromny potencjał, który należy wykorzystać na rynku pracy i w społecznościach lokalnych. Podczas konferencji „ZAANGAŻUJ SIĘ!” odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony był działaniom na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej starszych osób. Zwrócono uwagę na aspekt różnych typów pracy kierowanej do starszych oraz konieczność polityki długofalowej stosowanej w firmach wobec dojrzałych pracowników. Podjęto również temat solidarności międzypokoleniowej i - w tym kontekście – społecznej i zawodowej aktywności starszych. Dyskusję moderowała profesor Ewę Kozdroń z ESPAR 50+, która podkreślała wagę aktywności ruchowej. Przedstawiła też przykłady konkretnych działań na rzecz dojrzałych ludzi. Jednym z nich jest Seniorada, piknik rekreacyjny dla seniorów, przygotowywany wspólnie ze studentami warszawskiej AWF. Cel imprezy to łączenie pokoleń poprzez ruch – gimnastykę, nordic walking czy gry rekreacyjne. Kolejny przykład to program Kobieta 50 plus, dzięki któremu 240 pań z różnych miast mogło wybrać dla siebie zdrowy styl życia (np. pilates, czy aqua fitness).

Podczas drugiego panelu o działaniach na rzecz zwiększenia społecznej aktywności starszych mówiono m.in. o wolontariacie. Obecni na sali dyskutanci podkreślali, że jest on najskuteczniejszy wówczas, gdy seniorzy dostają do zrobienia konkretne zadanie, zaś wykonywana przez nich charytatywna praca wcale nie musi być związana z wcześniejszym zajęciem. Zamykając konferencję wiceminister Czesława Ostrowska, Koordynator Krajowy ER 2012, powiedziała, iż jest to początek do dyskusji nt. aktywności osób starszych, która będzie kontynuowana poprzez kolejne wydarzenia w ramach ER 2012. Najbliższe zaplanowano na 7 marca 2012 r. w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu „ZAANGAŻUJ SIĘ!” wzięło udział łącznie ponad 150 osób - przedstawicieli mediów, organizacji i instytucji z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz aktywności osób starszych.Tekst: materiały prasowe
Zdjęcia: J. Szczepaniak