Nota prawna

Poniższa nota prawna stanowi regulację korzystania ze stron internetowych serwisu modnaseniorka.pl.

Korzystanie z serwisu (uzyskanie dostępu do witryny, otwieranie stron, przeglądanie itp.) zarówno przez zarejestrowanego Klienta, jak i niezarejestrowanego Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.

 1. Treści zawarte na stronach modnaseniorka.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych modnaseniorka.pl przysługują właścicielowi Serwisu lub posiada on do nich prawa.
   
 2. Pozostałe prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych, układu stron oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, ze zm.).
   
 3. Wszystkie mechanizmy oraz oprogramowanie używane stronach modnaseniorka.pl należą do właściciela Serwisu lub ich wykorzystywanie następuje na podstawie udzielonej licencji.
   
 4. Zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   
 5. Znaki towarowe i nazwy firm wykorzystywane w Serwisie i Sklepie modnaseniorka.pl mają charakter informacyjny i stanowią wyłączną własność danych podmiotów podlegając ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn. zm.).
   
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach Serwisu i Sklepu internetowego modnaseniorka.pl w każdym czasie i w każdym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
   
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się na stronie modnaseniorka.pl i które nie zostały bezpośrednio przez niego przygotowane .
   
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie i Sklepie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach modnaseniorka.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
   
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności za szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa.