Polityka prywatności & Cookies

Właściciel/wydawca serwisu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności zawartej na stronie: www.modnaseniorka.pl

Każdego użytkownika Serwisu modnaseniorka.pl, jak też każdego Klienta Sklepu internetowego modnaseniorka.pl obowiązują zasady zawarte na tych stronach.

W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności uprasza się o zaprzestanie korzystania z Serwisu i Sklepu modnaseniorka.pl

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu i Sklepu modnaseniorka.pl Użytkownicy mogą być poproszeni o podanie danych osobowych niezbędnych w szczególności przy procesie rejestracji w Sklepie internetowym w celu dokonania bezpiecznej i wiarygodnej transakcji.

Zarejestrowanie w bazie Klientów Sklepu internetowego modnaseniorka.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833).

Dane osobowe wykorzystywane są do celów związanych z realizacją zamówienia oraz działalnością serwisu modnaseniorka.pl i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępnione. Jednocześnie informujemy, że każdy z Klientów ma dostęp do swoich danych i ma możliwość ich poprawiania, aktualizowania bądź usunięcia.

Niezapowiedziane wiadomości

Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione w procesie bezpośredniej rejestracji lub za pośrednictwem prowadzonej korespondencji.

Pojęcie „niezapowiedziane wiadomości” obejmuje informacje odnoszące się do Serwisu i Sklepu modnaseniorka.pl (np. potwierdzenia transakcji, zmiany, promocje, życzenia itp.).

Właściciel zastrzega sobie również możliwość wysyłania informacji od podmiotów z nim współpracujących, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników i Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika.

Partnerzy Serwisu nie mają wglądu w dane osobowe osobowe Użytkowników oraz Klientów Serwisu i Sklepu modnaseniorka.pl.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe (np. imię i nazwisko) przekazane Właścicielowi przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, listów bądź innych materiałów związanych z modnaseniorka.pl lub na forum są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Serwis modnaseniorka.pl nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania informacji.

Użytkownik Serwisu modnaseniorka.pl przesyłając do redakcji zdjęcie tym samym oświadcza, iż posiada do niego pełnię praw autorskich i jednocześnie wyraża zgodę na jego publikację na stronie modnaseniorka.pl.

W przypadku, gdy list wysłany do redakcji zawiera treści poufne (tylko i wyłącznie do wiadomości redakcji Serwisu/Sklepu, a jego Autor nie wyraża zgody na jego ewentualną publikację, proszony jest o zamieszczenie takiej informacji w widocznym miejscu korespondencji.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie obejmuje serwisów i firm, których dane są wymienione na stronie modnaseniorka.pl.

Cookies

Sklep i Serwis modnaseniorka.pl w niektórych obszarach działania wykorzystuje cookies – „ciasteczka”, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera odbiorcy w celu identyfikacji niezbędnej w procesie przeprowadzania transakcji lub kontaktu z Użytkownikiem. Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika i jego danych. Warunkiem poprawnego działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i zachowanie na dysku. Pliki cookies wykorzystywane są także w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu. Ponadto umożliwiają one tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron modnaseniorka.pl. Tym samym cookies dają wskazówki w kierunku ulepszania zawartości serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Praktyczna uwaga

W przypadku korzystania z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług wymagających logowania, należy wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować koszyka lub informacji Użytkownika.