Teraz My! W sile wieku i pasji

Już po raz dziesiąty Dom Kultury „Włochy” organizuje Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My. Prezentacje konkursowe odbędą się 17 listopada 2012 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie.

Przegląd powstał z myślą o animacji amatorskiego ruchu artystycznego Seniorów  i od lat służy wymianie ich doświadczeń oraz dokonań twórczych. Teraz My cieszy się dużą popularnością.  Co roku w organizowanych konkursach uczestniczyło od 250 do 800 osób z pasją oddających się sztuce. Uczestnicy przeglądu śpiewają, tańczą, wystawiają przedstawienia teatralne, skecze, kabarety, recytują, dają popis sztuki instrumentalnej. Prestiż całemu wydarzeniu nadają zarówno zaproszeni jurorzy, jak i uczestnicy przeglądu. Uznani artyści i wykładowcy szkół artystycznych potrafią podzielić się dobrym słowem, a cennymi uwagami pomagają nadać nową wartość twórczości dojrzałych artystów. Seniorzy wnoszą swój talent, entuzjazm i radość życia, natomiast Dom Kultury „Włochy” stara się zadbać o pozytywny klimat całego spotkania. W tym roku w jury przeglądu zasiądą profesor Katarzyna Sokołowska wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej, profesor Barbara Dziekan – aktorka, piosenkarka wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Krzysztof Daukszewicz satyryk, felietonista, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor.

Jubileuszowa edycja przeglądu tradycyjnie już zapowiada się prezentacją programów przygotowanych przez ludzi aktywnych, dążących do samorealizacji, zdecydowanych spełniać swoje marzenia i gotowych na nowe doświadczenia. Teraz My jest jednym z niewielu przeglądów, w których udział jest bezpłatny.  Do udziału w konkursach mogą zgłaszać się osoby indywidualne, grupy niezrzeszone oraz te zorganizowane przy instytucjach np. Domach Kultury, Uniwersytetach III Wieku, Dziennych Domach Pomocy Społecznej  i innych. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 października 2012 r. pod adresem: Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02- 479 Warszawa, z dopiskiem „TERAZ MY”. Informacja o dokładnym terminie prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej www.dkwlochy.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas Koncertu Galowego 24 listopada 2012 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wykonawców i wszystkich zainteresowanych Ogólnopolskim Przeglądem Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My.

 

Tekst: materiały prasowe